joi, ianuarie 14, 2010

cadouri penale de la primarul de jiana pentru nasu', să traiască


Primarul din Jiana – Mehedinţi a arendat de-a moaca izlazul comunal

800 hectare de păşune pentru vaca lu’ naşu’

Edilul-şef al comunei Jiana, Stelian Stăncioiu, a dăruit aproape 800 de hectare de păşune comunală unui arendaş, chiar naşul lui, care a smuls de la APIA peste patru miliarde de lei vechi. Un cadou de zile mari din partea unui primar PSD, pentru care este foarte posibil să existe şi parandărătul de rigoare. Naşul primarului a folosit terenul pentru a paşte o singură vacă. În acest moment, prefectul de Mehedinţi, Ion Mîţu, a formulat o plângere penală împotriva primarului şi a secretarului de la Jiana. Acuzaţiile sunt fals intelectual, uz de fals şi abuz în serviciu.

Pe data de 13 ianuarie 2009, prefectul judeţului Mehedinţi, Ion Mîţu, a formulat o plângere penală împotriva primarului comunei mehedinţene Jiana – Stelian Stăncioiu şi a secretarului aceleiaşi primării – Constantin Guran. Cei doi sunt acizaţi de fals intelectual, uz de fals şi abuz în serviciu contra intereselor publice. Motivul îl constituie un contract de arendă încheiat între Primăria Jiana, reprezentată de primarul Stelian Stăncioiu şi Aurelian Bucureanu. În contract este prevăzută arendarea suprafeţei de 784,42 hectare de păşune comunală contra sumei de 0 lei. În schimbul acestor suprafeţe, Aurelian Bucureanu, cel care este şi naşul primarului din Jiana a încasat de la APIA Mehedinţi circa 400.000 de lei (4 miliarde de lei vechi) pentru anii 2007 şi 2008. Potrivit corespondenţei dintre Primăria Jiana şi Instituţia Prefectului Mehedinţi, suprafaţa era folosită strict pentru păşunatul animalelor şi se ascundea faptul că ea fusese arendată. Mai mult decât atât, în plângerea penală formulată de prefectul Ion Mîţu se arată: „Contractul de arendă este nul şi datorită faptului că încheierea acestuia nu a fost aprobată în prealabil prin hotărâre a Consiliului Local al comunei Jiana. De asemenea, considerăm că arendaşul Bucureanu A. Aurelian nici nu era îndreptăţit să i se concesioneze sau arendeze suprafaţa de păşune, întrucât deţine în proprietate una vacă, confom notei de constatare întocmită de către DSVSA Mehedinţi în data 6.10.2009”.

Contractul plocon

Primarul comunei Jiana, Stelian Stăncioiu, a de­păşit toate barierele co­merciale existente vreodată la nivel contractual. Practic, edi­lul-şef a donat unui arendaş, din do­meniul privat al comu­nei, aproape 800 de hectare de pă­­şune. Spunem că a donat, pen­­tru că în contractul de aren­­dă, la capitolul preţ, este stipulat fap­tul că arendaşul trebuie să plă­tească Primăriei Jiana nici mai mult, nici mai pu­ţin de 0 lei. Cu toate acestea, con­trac­tul are stipulat clar faptul că aren­daşul trebuie să plă­tească această „feno­me­nală” sumă până la o anumită da­tă şi într-un anumit termen. Pe de altă parte, dacă acest con­tract nu ar fi fost desco­perit, primarul co­munei Jiana minţea cu consecvenţă că niciun petec de de pământ nu a fost înstrăinat din domeniul privat al co­mu­nei. Pr­e­fectul Ion Mîţu a descoperit cum la Jiana se minte mai uşor decât se respiră şi cum pri­marul şi vicepri­marul de acolo l-au dezin­for­mat. Făcând pro­babil pe pros­tul, cum se spune în po­por, primarul Ste­lian Stăncioiu răspunde în data de 9 oc­tombrie 2009 la o adre­să a Ins­tituţiei Prefectului că nici po­veste să fie dat vreun pe­tecuţ de pământ cuiva. Iată ce spune adresa nr. 4087/9 oc­tom­brie 2009, către Instituţia Pre­fec­tului Mehedinţi, sem­nată de primarul Stelian Stăn­cioiu: „Ur­mare a adresei dvs., (...) vă fa­cem cunoscut că su­prafaţa de izlaz comunal, aflată în pro­prietatea privată a co­munei este de 760 ha şi se fo­loseşte strict pentru păşu­natul ani­malelor”. Contractul nr. 2648/1 iunie 2007 are ca părţi contractactante Primăria Jiana, reprezentată de Stelian Stăncioiu, în calitate de arendator, şi persoana fizică Bucureanu Aurel, în calitate de prestator, adică arendaş. Obiectul contractului îl reprezintă arendarea unei suprafeţe de păşune în suprafaţă de 782,42 ha de către arendator, în favoarea arendaşului. La capitolul „Preţ şi modalitate de plată” se arată, negru pe alb, cum că „preţul negociat de părţi pentru suprafaţa stipulată la obiectul contractului este de 0 RON/an”, dar, mare atenţie, „plata se efectuează în contul arendaşului cu OP sau numerar în primele 30 de zile ale anului în curs pentru anul precedent”. Durata contractului este una serioasă, de cinci ani, adică jaful nu e aşa unul minion, ci ditamai jaful, iar parandărătul corespunzător! Poate cea mai jenantă, comică şi imbecilă prevedere contractuală este însă cea stipulată la capitolul 5.2: „Arendaşul este obligat să plătească arendatorului valoarea arendei conform art. 3.1 (n.r. - preţ şi modalitate de plată) şi la termenele stabilite. Pentru neachitarea sumelor la termenele prevăzute în contract, se plătesc penalităţi de 0,1% din valoare, pentru fiecare zi de întârziere”. Distractiv peste măsură domnul primar PSD de la Jiana! Adică, nu numai că domnul Bucureanu trebuie să vină săracul cu suma de zero lei la casieria primăriei şi să i se taie chitanţă, dar dacă nu vine la timp i se vor încasa şi penalităţi, în valoare de tot 0(zero) lei.

Arendaşul recunoaşte

Arendaşul Aurel Bucureanu recunoaşte franc faptul că are terenul în arendă, ba chiar spune că şi plăteşte pentru el în contul primăriei. „Am arendate toate izlazurile din comună de acolo. Plătesc la primărie, toată sumă e băgată în contul Primăriei”, a declarat telefonic Aurel Bucureanu. „Dacă ar fi nişte primari cinstiţi, vă spun sincer, nu le-ar fi frică de niciun control! În cazul domnului Stăncioiu, mă tem că ar putea fi vorba de lucruri foarte grave, din domeniul penal, adică de ceva abuz în serviciu, fals în acte publice, uz de fals”, a declarat la rândul său prefectul judeţului Mehedinţi, Ion Mîţu.  Primarul pe post de fin nu a putut fi contactat, însă colegul lui de plângere penală, secretarul Constantin Guran ne-a declarat: „Eu nu am semnat niciun contract, am auzit de el când a venit controlul de la prefectură, eu nici nu ştiam de acest contract”.

O vacă de patru miliarde

În baza contractului de arendă, potrivit căruia Primăria lui Stăncioiu primea o redevenţă de 0 lei, Bucureanu Aurelian a depus anual documentaţia prevăzută de lege la APIA Mehedinţi, care a emis decizii pentru acordarea sumelor considerate ajutor de stat, după cum urmează: Pentru campania 2007, Decizia 2592514/20.06.2008 – suma de plată de 135.296,67 lei; pentru campania 2008, Decizia 2091037/06.06.2009 – suma de plată de 248,498,65 lei. „prin concesionarea ilegală a suprafeţei de 786,42 ha izlaz comunal, în condiţiile prezentate, primarul Stăncioiu Stelian a prejudiciat bugetul local al comunei Jiana cu suma ce reprezintă diferenţa dintre suma de 383.795,32 lei încasată de Bucureanu Aurelian şi suma ce trebuia plătită de către acesta cu titlu de redevenţă, la bugetul comunei fără a lua în calcul suma de plată pentru anul 2009”, explică prefectul Ion Mîţu. Şi toate astea, în condiţiile în care potrivit notei de constatare întocmite de către DSVSA Mehedinţi, în data de 6 octombrie 2009, Bucureanu nu are decât o singură vacă. Ce vacă fericită!

Un comentariu:

  1. Sint niste hoti si banditi.Toti alearga dupa interesele lor,si nu ale oamenilor.De ce ingaduie poporul roman cel pagubit aceste lucruri ?De frica cui oare?

    RăspundețiȘtergere

comentați