marți, martie 15, 2011

Orşova mizeriei absolute

CEL MAI ÎMPUŢIT ORAŞ

Bătrâna Orşovă, municipiul care ar fi trebuit să reprezinte o perlă a turismului dunărean, zace cufundată în gunoaie. Străzile, nemăturate de luni de zile, arată, după topirea ultimei zăpezi, ca şi cum peste ele ar fi trecut potopul. Zeci de peturi, rigole împuţite, ogaşe sufocate de gunoi, străzi pline de moloz şi parcuri devastate, cam aceasta este imaginea unui municipiu, pe care primarul Constantin Brăgaru promite să îl despută în maxim o săptămână.

Poate că nu mai este nicio noutate pentru nimeni din cei care cunosc dra­ma ultimilor trei ani din mu­ni­ci­piul Orşova, însă o simplă plim­ba­re prin municipiul de la Golful Cer­na, în aceste zile, pare o aven­tu­ră nu atât periculoasă, cât îm­puţită de-a binelea. Iar pentru ca tabloul de coşmar să fie complet, Orşova este din ce în ce mai plină de câini vagabonzi care ori se tă­vă­lesc prin parcurile defrişate ale ur­bei ori scotocesc de zor prin mun­ţii de gunoaie. Paradoxal, mu­nicipalitatea din Orşova are un contract de prestare servicii de salubrizare, încheiat, încă din anul 2006, cu un operator privat, însă hărţuirea la care primarul Constantin Brăgaru îl supune, de trei ani de zile, pe patronul firmei FLORICOLA SA, Constantin Po­pes­cu, a dus la proasta gestionare a colectării deşeurilor de pe do­meniul public. La această luptă surdă dintre primar şi operatorul de salubritate se mai adaugă şi fap­tul că operatorul nu mai poate sus­ţine acest serviciu deoarece, din anul 2009, Consiliul Local nu a mai aprobat nicio ajustare a pre­ţului la servicii. În tot acest timp, transportul deşeurilor se fa­ce la Drobeta-Turnu-Severin, la sin­gurul depozit ecologic, aflat lân­gă Izvorul Bîrzii, preţurile la car­buranţi, anvelope auto, piese de schimb şi chiar salariile an­ga­jaţilor au crescut, fără ca ope­ra­to­rul să poată beneficia de o justă ajustare a preţurilor după rata inflaţiei şi după majorările de pre­ţuri operate la carburanţi. Pa­tro­nul FLORICOLA SA, Constantin Po­pescu, spune că a ajuns la cul­mea disperării şi chiar că face alte afaceri şi alte activităţi, pentru a putea finanţa un serviciu sub­fi­nan­ţat de municipalitate. Nimeni nu ştie de ce Consiliul Local refu­ză o ajustare a preţurilor, aşa cum s-a făcut şi în alte municipii din România, inclusiv la Drobeta-Tur­nu-Severin. Popescu mai spune că a făcut o serie de demersuri, în­soţite de justificări bine fun­da­men­tate, către Primărie şi Con­si­liul Local, pentru a fi majorate ta­rifele, însă nimeni nu l-a băgat în seamă. „Mai mult, spune Po­pes­cu, nici nu mai primesc comenzi fer­me din partea Primăriei, fără de care nu pot interveni pe domeniul public”. „Mi se rupe sufletul să văd cum stă mizeria pe străzi, iar eu stau cu utilajele degeaba, iar dacă intervin nu sunt plătit! M-am săturat, nu înţeleg de ce nu pot pricepe oamenii aceia că şi la mine s-au mărit preţurile, aşa cum s-au mărit şi preţurile la alimente, la carburanţi, la cartofii din piaţă!”, a declarat, disperat, omul de afaceri Constantin Po­pes­cu. Dincolo de a intra în calculele economice, în care se poate vedea că profitul nu este decât unul mi­nim, între 3 şi 5 %, am pornit la o plimbare prin Orşova, iar aparatul foto poate depune mărturie pen­tru dezastrul care era pe străzi. mai mult, chiar astăzi, în Con­si­liul Local, şase dintre cei 17 con­si­lieri au iniţiat un proiect de ho­tărâre privind majorarea tarifelor. Unul dintre aceştia, Constantin Negulescu, spune că ceeea ce face primarul şi felul indiferent în care tratează curăţenia în oraş este criminal. „M-am săturat de por­că­rii­le şi ifosele lui Brăgaru! Să îşi dea dracului demisia, dacă nu poate gestiona o problemă de­li­ca­tă precum curăţenia în oraş! Are şi omul asta dreptate, nu poate nici el să facă curăţenie din banii lui!”, a precizat consilierul muni­ci­pal Constantin Negulescu, cel care ştie cum stă treaba şi din altă pers­pectivă: Contractul cu FLO­RI­CO­LA s-a semnat în timpul man­datului său de primar.

Popescu se cruceşte

Constantin Popescu a rămas uluit de cele declarate de primarul Constantin Brăgaru. „Este un mincinos! Dacă eu aş avea comenzi zilnice, oraşul ar mai arăta în halul acesta? Nu vedeţi că aberează! Tarifele propuse de mine sunt calculate în baza legii, sunt defalcate pe operaţiuni distincte, nici vorbă de prostiile spuse de primar! Nu vrea să facă cea ce trebuie să facă, iar eu nu mai pot să aduc bani de acasă ca să fac curăţenie în Orşova! Am şi eu cheltuieli, sunt om de afaceri! Este incredibil halul în care poate să mintă acest om şi să declare numai ce vrea el! Jenant!”
Primarul bate câmpii
Contactat telefonic, primarul Constantin Brăgaru a precizat că a văzut şi el că era mizerie prin Or­şo­va, dar va face curăţenie în cel mult o săptămână. „Am dat această temă viceprimarului, care îm­pre­u­nă cu operatorul şi cu cei de pe domeniul public, cei de la Legea 416, vor trece la treabă şi în maxim o săp­tămână vom face curăţenie lună”, a precizat Brăgaru. Când i s-a adus la cunoştinţă faptul că ope­ratorul ar vrea să intre la curăţenie la orice oră, dar este prost plătit şi nici nu are comenzi de la Primărie, Brăgaru s-a amuzat: „Haideţi, domnule Romeo, că mă faceţi să râd! Operatorul primeşte comenzi ferme, în fiecare zi, dar, de exemplu, nu are o maşină de măturat cu perie, cu care să lucreze pe străzi”. Pe de al­tă parte, referitor la preţurile care nu s-au mai ajustat din 2009, Brăgaru este şi mai senin: „Eu cred că nu s-au căutat toate căile posibile pentru rentabilizarea serviciului de salubritate, pentru că tariful ar trebui să aibă două componente distincte, colectarea şi transportul cu depozitarea. Operatorul nu a vrut să înţeleagă acest lucru! Cât despre comenzi, nu are dreptate, pentru că eu îi dau comenzi zilnice!”
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

comentați