luni, octombrie 18, 2010

manipulare prin demonizare


Manipularea prin demonizare


Zilnic, vedem pe anumite posturi de televiziune, controlate de moguli celebri ai realităţii contemporane româneşti, comentarii agresive, demonizări în direct şi terfeliri profunde ale celor care, vremelnic, desigur, conduc destinele acestei ţări. Nimic optimist, nimic pragmatic, doar manipulare.
Comuniştii sovietici in­ven­­ta­seră, pentru a-şi pro­povădui doctrina, teh­nici de manipulare in­credibile prin profunzimea şi aplica­bi­li­ta­tea lor. „Maskirovka” era una din tehnicile de ma­nipulare, predate de profesori în scolile politice de la Moscova şi din toate ţările apar­ţinătoare fos­tului lagăr co­munist, iar această tehnică dă­dea roade remarcabile. „Maski­rov­ka” sau dezinformarea a apă­rut ca termen, pentru prima da­tă, în limba rusă, în anul 1959, ca urmare a reorganizării KGB de că­tre Alexander Selepin, la or­di­nul lui Hruşciov, şi înseamnă, „prac­tici exclusiv capitaliste care urmăresc aservirea maselor po­pulare”. Termenul a fost pre­luat de americani cu înţelesul de „scur­gere deliberată de informaţii care induc în eroare”. Francezii au preluat conceptul prin anul 1974 şi l-au definit ca „utilizare a teh­nicilor de informare în masă, pentru a ascunde sau a travesti fap­tele”. Ulterior a apărut o de­finiţie mai sofisticată a ter­me­nu­lui de dezinformare, „o teh­nică care permite furnizarea de infor­maţii generale, eronate, unor ter­ţi, determinându-i să facă acte co­lective sau să difuzeze judecăţi dorite de dezinformatori”. „Din ca­pul locului, dezinformarea tre­buie separată de propagandă, care în fond este o acţiune având drept ţintă opinia publică, în sco­pul determinării să aibă anumite idei politice şi sociale, să susţină o politică, un guvern sau o per­soană, dar şi de publicitate, care înseamnă exercitarea unei ac­ţiuni psihologice asupra unei mase de oameni în scopuri pur co­­merciale. De asemenea, mai tre­­buie făcută şi o altă distincţie faţă de intoxicare, care de obicei vi­zează un grup mic de persoane. De­zinformarea vizează întreaga opinie publică”, spunea „Gazeta de Bistriţa”, făcând trimitere la eve­nimentele de la Chişinău, pre­mer­gătoare căderii liderului mol­do­vean Vladimir Voronin. Sea­mă­nă izbitor cu ceea ce vedem acum pe micile ecrane, în Ro­mânia anu­lui 2010? Desigur că mogulii din spatele celor ce şi-au făcut un scop precis din a demo­ni­za to­tul, cunosc tehnicile de tip „mas­ki­rovka”! Pe de altă parte, ma­nipularea prin demonizare es­te o tehnică încercată de unele trus­turi de presă din România anului 2010, aplicată pentru a ino­cula populaţiei ideea că actualii con­ducători ai României sunt nişte monştri şi că ei sug sângele po­porului, că Băsescu şi Boc au adus România în pragul colap­sului şi că musai, aceştia, trebuie să plece mai repede. Nimeni nu suflă o vorbă despre dez­măzul de până în 2008, de fostele guverne dar­nice, de mo­guli şi interesele lor ascunse şi nici de necesitatea coa­lizării for­ţelor politice pentru a depăşi criza profundă din Ro­mânia. Ce rost ar avea dacă aceste trusturi de presă ar trata cu optimism si­tuaţia? Oamenii nu ar mai putea fi manipulaţi şi nici nu ar mai fi accentuată ura po­pulaţiei faţă de actuala putere! Vă aduceţi amin­te de comen­ta­riile pe marginea grevelor din Ca­pitală? De poliţiş­tii care, deşi au terfelit însemnele naţionale, au fost mângâiaţi părinteşte pe creş­tet de trusturile de presă mo­gu­leşti? Vă amintiţi de ins­tigarea la violenţă, prin în­trebări insi­dioa­de, puse de re­porteri, de tipul: „Cum, numai atâţia oameni au scos sindicatele în stradă?” Sau de imnul naţional folosit ca fond sonor al mitin­gu­rilor televizate din Capitală? Toate acestea fac par­te dintr-un plan operaţional, bine pus la punct, care să ducă la revolte populare, nesupunere ci­vică, debandadă naţională şi im­plicit la doborârea cu forţa a pu­terii de la Bucureşti. Dar marea întrebare rămâne următoarea: Cui foloseşte ase­menea viziune apocaliptică şi cui ar folosi o doborâre prin forţă a puterii? Nu cumva am ajunge să fim catalogaţă ca o ţară ba­nanieră, ca o ţară din lumea a treia? Nu mai contează, nu? Contează doar manipularea prin demonizare!

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

comentați